På disse sidene får du det usensurert u-redigert, direkte innefra og ut.............


forord


Hvorfor starter jeg dette prosjekt?

Jeg ønsker bidra til den forandring av vår tankemåte og levesett som er nødvendig hvis naturen, og dermed vi, skal reddes. All transformasjon starter innefra, starter med sjela'. Der har vi mitt spesialområde.


Hvorfor nå? Vi er i en ganske merkelig tid. Vi har blitt så fremmedgjorte. Der er store omveltninger på mange plan for mange mennesker. Mye uro stress og usikkerhet.

De fleste føler noe må skje nå. Vi kan ikke fortsette holde på som vi gjør, hvor penge makt og posisjon avgjør livskvalitet. Vi ødelegger alt natur i vekstens hellige navn. Nå nærmer vi oss faretruende grenser for hva den tåler. I dette kjøret har vi blitt enda fjernere fra det naturen, det har blitt en slags oss og dem. Samtidig har den enkelte blitt "umyndiggjort" av alle eksperter som forteller oss "hvordan det er".

Nu må vi ta ansvar for oss og for fellesskapet, redde naturen. Vi må tenke selv, bli ekspert i eget liv.

Det siste år har vært et studieår for meg. For det foregår mye spennende for å stoppe og snu utviklingen. Det vokser frem nye tenkemåter levesett, større åndelighet, andre lederprinsipper for både bedrifter samfunn og politikk.

Jepp, jeg har skjønt budskapet. Vi må følge naturens vei, og blir veldig inspirert av hva folk får til. Jeg kan nevne i fleng: Permakultur, regenerativ landbruk, grasrot bevegelserne: "Kiss The Soil" " Bioneers", "RegenFarm PLatform", Biomimisk design, Systemisk og regenerativ ledelse og levesett. - plante trær, dyrke mat, redde og gjenoppbygge natur.

Du kan lese og ser mer på mine videolink. Dette er egentlig dødsspennende.

Samtidig har jeg "gjenoppdaget" TAO og filosofer som Alan Watts. Disse flere tusen år gamle filosofier er heelt spot on i dag. Kjempespennende hvordan et helt studie i vår tid dengang bestod av få dikt som rommer alt. Jeg har lyst få den gamle viten frem igjen, både fra TAO, sjamaner naturfolk og urfolk, og våre forfedre sin visdom om naturen. Forene dette med vår moderne verden

Neste steg er regenerativ.

Hilsen Dorthe