Hologram og den kollektive bevissthet

Alt i universet henger sammen som et del av et stort "nett" . Alle handlinger beveger på noe på sin lille plass, det skaper en bestemt handling, reaksjon videre, som skaper en bestemt handling reaksjon , osv. 

Alt er i 3D  (og et par dimensjoner til som vi ikke kommer inn på her) og efter ganske kompliserte fysiske regler vi ikke trenger forstå, men la vårt instinkt følge FORDI vårt instinkt er en del av det store kollektive ubevisste du akkurat leste om. Dette store kollektive bevisste er en slags intellekt, som rommer all informasjon.

smart !

Rart vi ikke har større respekt, annet enn vi må "oppfinne vårt eget krutt" isteden.


Var det denne naturlov som ble speilet i The Law of Attraction? Den sier du får tilbake hva du sender ut.. Kanskje naturens orden ble litt misforstått ?

Naturens lov sier noe annet : Jeg tar noe jeg trenger, så gir jeg tilbake noe annet noen andre trenger. Jeg bruker instinktivt min tilgang til det kollektive bevissthet .

Vårt levesett med å fortjene først, få en belønning etterpå er egentlig helt unaturlig.  Det trigger følelser som konkurransen for å vinne annerkjennelse og derved belønningen vi trenger for å leve, det være seg mat, kjærlighet husly. Snøballen ruller...

Denne livskonkurranse trigger igjen sjalusi engstelse bekymring prestasjonsangst, - hat sinne .

Tenk selv i dagens verden hvor dominerende disse reaksjoner er, og hvor tåpelige regler spesielt vår siviliserte verden har skapt rundt omkring. eksempel:

Vår lov:  Du må først skaffe deg penge for du må betale for mat du trenger. Jeg følger tillærte  regler andre har skapt

Hologrammets naturlige lov sier: ta maten du trenger så vil du deretter yte til felles gavn. Jeg følger instinktivt reglene  fra den kollektive bevisstheten, naturen

Ser dere det regenerative i dette ?

Hvordan hologrammet naturlige lov bringer det gode trygge frem, kontra følelsene vår lov setter igang?


Alt foregår omvendt  i vårt konstruerte system. 


- Styring av samfunn. du må ha politisk makt for å bestemme. Er det er demokrati må du jobbe for nok mennesker like deg for du får makt. Du gjør det ved å tilby dem noe de får som belønning for å stemme på deg.

-Jobb. du yter en innsats som vurderes av andre som god, da belønnes du og kan kjøpe deg det du trenger mat + hus.

- skole. Du skal bli flink til å lære livet på den måte systemet har bestemt. Da får du belønning, og lov å bli med videre. Vår tradisjonelle skolesystem vil du stort sett skal lese deg til viten ved å studere noe noen andre har funnet ut VED Å OPPDAGE DET SELV, - ser du paradokset? som om denne geniale læremetode kun skal gjøres en gang. Belønningen er man eier et resultat som så blir sannheten for etterkommere. Helt naturstridig

Greit det defineres en forståelse, en teori, Man lærer best forstå teori gjennom selverfaring opplevelse feiling og deling.. OG en teori kan ha forskjellig utfall i forskjellig tider forskjellig steder.. Det er naturens logikk, den er viktig oppdage ved selvprøving.

Fritenkere som Rudolf Steiner og Montessori forstod dette å byget et mer naturlig skolesystem med foranderlig lærdom. Forhåpentlig fortsetter vi integrere prinsipper herfra i den offentlige skole. Men huh.. der er lang vei enda

ser du

holografiske samspill, jeg først gjør noe praktisk selv for så "sendes" lærdom og visdom tilbake til meg, da bruker jeg det igjen for å vokse, skape igjen, leke nye leker sammen med andre. 

igjen får jeg tilbake visdom erfaring og lærdom jeg bruker, osv... 

det naturlige læreprosess er - 

" herme, prøv og feil under kyndig veiledning " målet er du får din egen innsikt og vekst( kontakt med det kollektive bevisste)                                                                                                                                                                                                    ikke en belønning/slakt i form av andres vurdering  av deg (evnen til å følge menneskeskapte regler)

Da er både eleven og veilederen i et naturlig flyt med hologrammet og tilgangen til det kollektive bevisste .

KOMMER

Skrive litt om min filosofi, hva er det store kollektive bevisstheten