instinkter

Når man sier instinkt tenker vi som regel på dyr. 

Dyrene styres så åpenbart av instinkt. De reagerer helt instinktivt på det de kjenner som farer.  

Foreldrenes opplæring handler om å vekke å skjerpe de medfødte instinkter og sanser for å jakte, lytte,  reagere, forsvare, sosialisere og danne flokk. 

Motsatt oss, her fins ingen skolebygg og karakterjag i naturen.. Unger lærer gjennom lek, og ved å følge/herme de voksne. 

Instinkt responderer lynrask når dyret er nærværende. Nærvær er et nøkkelord. Lytte til sine sanser hele tiden, uten anstrengelse. Tilpasser og korrigerer lynrask.

Helt genialt 

Så var det oss da....

Vi har også disse instinkter, men de har overhode ikke samme plass i vår verden. ikke i den moderne verden i allefall.

Vi har opparbeidet et regelsett som forteller hvordan et menneske er. Vår oppdragelse handler i hovedsak om lære opp barnet i disse regler for liv og handling. 

Det som skjer da er instinkter styrer uansett, MEN de presses utenfor synsfeltet for vår bevissthet. Vi overkjører de.

eks: Et dyrebarn kjenner seg sulten. Den begynner den se efter mat, øver seg på å fange/finne. Lære greie segselv.

 Hva gjør vi? Vi overkjører instinktene, som om de ikke er "gode nok". 

Vi lærer når man skal spise : kl 8 frokost, kl 13 lunsj, kl 17 middag. Du må lære være sulten på disse tider, Jepp, de fleste husker krøll med barn og spisetider. Barns instinkter er i orden fra fødselen. Oppdragelse handler mest om å neglisjere/overdøve/overkjøre instinkter.  Det er samfunnets skrevne og uskrevne 100 % stereotype  lover som gjelder. 

Vi fjerner os fra den naturlige vidunderlige evne til tilpassing 


Vi har det i oss. Jeg er sikker på du har kjent det når du er i naturen.

 Som om noe dypt ringes opp, helt automatisk. Vi føler naturen påvirker. gir ro, nærvær, avslapping. Du hører på lydene, dufter duftene. ser hvor du går, løfter ben over stokkene så du ikke snubler......

Du er tilstede, tankene blir klare, den indre støy legger seg, som du får kontakt med noe derinne som viser veien der og da.

Det er som noe i deg "slår inn" en slags urviten, at det er både lurt og deilig på samme tid å skjerpe sansene. Dine instinkter trigges. Startes opp.  Det kan nesten føles som man kommer hjem. Ditt instinkt våkner.

re- transformasjon, en prosess som handler om  å åpne sin bevisste navigasjon til sine instinkter

Den måte vi ferdes i livet og verden, er tillært, og efter et "kart" bestående av lover regler moral. vår bevissthet har kontakt med det ubevisste, men al overstyres og kontrolleres av dette navigasjonskart.

Akkurat som vi forandrer vår fokus og bevissthet i naturen. på samme måte kan vi inkludere våre instinkter i hverdagen.

Hvordan ?

Bevisstgjøring. Det å bli kjent med instinktene i meg og i  andre. forstå hvordan vi finker, at vi faktisk fortsatt er dyr "på bunn" å begynne behandle hverandre i en forståelse, ja da kan man se de underligste "mirakler"

Jeg lover.

 Instinktene ligger i vår kjerne som et basisprogram.

Vi er flokkdyr. 

Det betyr IKKE alle vil lede flokken. Det betyr vi instinktivt søker den plass vi er best egnet til, og hvor vi føler oss på plass i flokken. At man bytter plass etter hvert, korrigerer sin plass underveis, er det naturlige. Vi vokser forandres og utvikles. Derfor forandres også vår rolle i flokken.  instinktiv frihet er å ta ansvar for seg selv, sitt liv og virke, sitt avkom, på samme måte som ville dyr. 

Flokkens felles velbefinnende er viktig for overlevelse. empati, sympati, medmenneskelighet hjelpsomhet  respekt, lydhørhet, spiritualitet, glede humor er naturlige  instinktive virkemiddel.

Instinktivt deler man maten med flokken, for noen har til oppgave samle, andre tilberede. Dette dele-prinsipp gjelder på samme måte som ellers i naturen.

Instinktivt trekker vi energien inn når der er fare og utrygghet.  Som en snegl i et sneglehus.  Vi begynner en strategisk planlegging derinne. Det betyr utveksling stenges. Vi kan ikke yte noe, eller ta imot noe så lenge vi er i denne tilstand. Den opphopede energien kan brukes som en "bombe"  hvis vi føler oss nok truet. Da "eksploderer" den som et atomangrep for å forsvare seg selv. 

Vi forsvarer flokken på samme måte. 

Ser dere, her er noen fundamentale gode ting i våre instinkter. 

Men også noen farlige. På et tidspunkt i utviklingen har vi følt oss ganske truet, da oppdaget vi makt og hierarki er geniale redskap til forsvar.  "knekk instinktene til de du er redd, og du kan være trygg." Da var det gjort.... Overlevelses instinktet  ble forandret

Som om vi "meldte oss ut" av den naturlige måte å leve på, som var fredelig sameksistens med resten av naturen og hverandre

Hva skal til for vi trives instinktivt? 

 vi trenger et naturlig rom for forandring og utvikling. Vi søker vår individuelle utfordring ut fra den vi er til en hver tid.

 føler du deg fri er andre mennesker ingen trussel, du blir romslig glad gir plass til andre. 

åpenhet med hverandre, velbefinnende-faktorene må ivaretas og repareres i oss alle.

Du vil oppleve store positive reaksjoner i både deg og andre ved bevisst heale instinktene