Forord

Mine tanker i ord og bilder

Hvorfor starter jeg dette prosjekt? 

Jeg ønsker bidra til den forandring av vår tankemåte og levesett som er nødvendig hvis naturen, og dermed vi, skal reddes.                                                                                                                                                                              All transformasjon starter innefra, starter med sjela'. Der har vi mitt spesialområde.

Hvorfor nå? Vi er i en ganske merkelig tid. Vi har blitt så fremmedgjorte. Der er store omveltninger på mange plan for mange mennesker. Mye uro stress og usikkerhet. 

De fleste føler noe må skje nå.  Vi kan ikke fortsette holde på som vi gjør, hvor penge makt og posisjon avgjør livskvalitet. Vi ødelegger alt natur  i vekstens hellige navn. Nå nærmer vi oss faretruende grenser for hva den tåler.  I dette kjøret har vi blitt enda fjernere fra det naturen, det har blitt en slags oss og dem. Samtidig har den enkelte blitt "umyndiggjort" av alle eksperter som forteller oss "hvordan det er".

Nu må vi ta ansvar for oss og for fellesskapet, redde naturen. Vi må tenke selv, bli ekspert i eget liv.

Det siste år har vært et studieår for meg. For det foregår mye spennende for å stoppe og snu utviklingen. Det vokser frem nye tenkemåter levesett, større åndelighet, andre lederprinsipper for både bedrifter samfunn og politikk. 

Jepp, jeg har skjønt budskapet. Vi må følge naturens vei, og blir veldig inspirert av hva folk får til.  Jeg kan nevne i fleng: Permakultur, regenerativ landbruk, grasrot bevegelsene: "Kiss The Soil" " Bioneers", "RegenFarm PLatform", Biomimisk design,  Systemisk og regenerativ ledelse og levesett.  - plante trær, dyrke mat, redde og gjenoppbygge natur.

Du kan lese og ser mer på mine videolink.  Dette er egentlig dødsspennende.

Samtidig har jeg "gjenoppdaget" TAO og filosofer som Alan Watts. Disse flere tusen år gamle filosofier er heelt spot on  i dag. Kjempespennende hvordan et helt studie i vår tid dengang bestod av få dikt som rommer alt. Jeg har lyst få den gamle viten frem igjen, både fra TAO, sjamaner naturfolk og urfolk, og våre forfedre sin visdom om naturen. Forene dette med vår moderne verden

Neste steg er regenerativ.                                                                                                           Hilsen Dorthe

 Dette handler om å få verden til å bli et bedre sted for mennesker dyr og natur 

 Vi må  starte med oss selv, Skape ny vekst  innefra,  Healingen starter i sjela'   

 Vende tilbake til vår plass i kretsløpet.

 Lære hvordan allting er ved å høre på mesteren, naturen selv

Engang var vi et.

 Så ble der en splittelse i menneskeheten, noen ble igjen som en del av naturen. Andre samledes i tettere samfunn å skapte starten på sivilisasjonen. Noe skjedde. Vi måtte finne opp regler for å kunne enes. Våre lover ble de viktigste for oss. Vi mistet interessen for naturens intelligens.  Vi sluttet spørre naturlovene oppfant isteden politikk, meldte oss ut å skapte en egen pseudo-verden.

Det har, som alle vet, fått fatale konsekvenser. 

Vi har nesten glemt hvordan kommunisere med naturen

 3 eksempler på love

Naturlov: Vi er alle en del av en helhet og forvalter vår part mens vi lever.

Vår verste lov: Ejendomsrett.  Jeg betaler og ejer der jeg bor,  jeg kan gjøre hva jeg vil med "min" jordlod .  Renske bygge bråke forsøple. Dyrke jorden til den er utarmet. Hugge  skog, fjerne uønsket dyr. Fylle på med mine husdyr. Bygge byer. Bygge vei, grave miner,  dyrker og produserer. Jeg  kan gjøre samme med alt jeg kaller mitt. Jeg kan slippe ut dritt der ingen "eier" : luften havet, elvene, frie natur. Jeg kan skrape til meg ting/mat/klær/hus i haugevis. Trenger ikke dele fordi jeg eier de.. Jeg eier rett til den oppførsel våre love beskriver.

I naturen fins ikke eiendomsrett, man er en del av et intelligent fellesskap.


Naturlov: Du  tar ansvar for eget vel og egne handlinger til alles beste. Fins ingen straff, kun konsekvens av dine handlinger. Du er en del av et selvkjørende kretsløp

Vår lov: Ditt  ansvar er å gjøre som du får beskjed på. Følge lover og regler forvaltet av embedsmenn og valgte politikere. Du handler til eget beste så lenge du får det til innen for disse rammer. Vi straffer de som bryter lovene.


Naturlov: Du tar det du trenger og gir tilbake noe naturens kredsløp trenger.    (fugl spiser bær, driter på bakken som gir næring til planter, som andre dyr spiser, osv)

Vår lov: Du bare tar det du kan og vil, inntil noen stopper deg. MEN NATUREN STOPPER DEG IKKE. Den følger jo naturloven og stoler på oss. Fins ikke politiplanter. Her går det gruelig galt. Vi grafser til oss når alt er "gratis". ødelegger. 

Vi må ta nye steg med vårt indre arbeide. Lenge har vi kun hatt fokus på oss selv, vår egen indre reise og utvikling, men er som vi ikke kommer helt i mål .Vi blir fort fremmedgjorte i vår travle hverdag. Noe mangler. Ja, Vi mangler finne hjem, finne tilbake å bli en del av det vi egentlig er.

Selvutvikling handler ikke bare om meg selv, det handler om den den natur jeg faktisk er en del av. Den verden  jeg er med på å skape.  Det er tiden utvide ansvaret til å være meg som en del av noe større. Jeg er en del av vi

Likevel, arbeidet starter innefra. -  Fra sjela*  som all annen vekst. 

Åpne hjertet å gjenoppdage naturen og naturens love i meg. Min dypeste tilhørighet.
vår seperasjon fra naturen har ikke gått så bra

Vi har endt opp fremmedgjorte, engstelige, full av lengsel, stresset,  fanget av "lykkehjulet".

Der er  heldigvis en annen vei vi kan velge. Naturens.

Naturen fins der fortsatt levende i oss og rundt oss. Naturlovene lever bakenfor hverdagen, i vårt indre og overalt. Hvis vi ser den veien kan de vise oss en bedre smartere retning videre både for oss og naturen, men det krever innsats!

Svangerskap og fødsel. naturens magi. Barnet får lov være et naturens mirakel en liten stund før vi går i gang male over med oppdragelsens stive pensel. 


Veien fra Degenerativ til regenerativ

Fra evig jakt etter prestasjon. Hvor du bare gir og gir for DU bli bedre, eie mer være god, bedre best.  Alltid ser nye mål. Fornekter miljø ødeleggelse, skyver fra seg og går i forsvar

Sustainable. Stoppe opp ødeleggelsene av verden og natur. Bremse.

Til å føle deg som en del av noe større, Vi. Være en forvalter av jorden, tilstede i deg selv her og nu. Åpne hjertet å la deg fylles av energi, gi videre til de rundt deg og jorden, Ta ansvar for menneskenes uforstand Kjenne gleden ved å plante trær., reparere. Gå videre med nye steg.


HVOR ER DU på denne  skalaen ?

Den regenerative prosess.

Naturen er vårt forbilde, alle er selvstendige  individer. Alt har en uskrevet forbindelse og sameksistens med de samme Naturlovene . Det er egentlig det fellesskapet vår kropp og sinn lengter etter.. Naturlovene forteller hvordan alt  fungerer og hvordan vi kan ta vare på oss selv både fysisk psykisk følelsesmessig og åndelig. De viser oss hvor enkelt  komplekse sammenhenger kan fungere når vi følger en felles foranderlig forståelse.  De bygger på gjensidig  tillit respekt og kjærlighet. 

Dessverre er lovene som regjerer blant oss mennesker ikke skapt av naturens logikk men av økonomi og politikk. De er dømt til å krasje med vår indre dype vesen.

Det grønne skifte starter innefra, som all transformasjon,- en grønn sjel, nye måter å tenke på.   Dessverre har vi startet  utefra, det grønne skifte løses på tradisjonell vis -  man ofrer natur for å skape bygningsverk  
Nu er det tiden ta utfordringen å bli kjent med naturforbindelsen i oss på ordentlig. Finne tilbake til kraften fra naturlovene i og rundt oss


SPØRSMÅL  Å UTFORSKE

Hva er egentlig naturens lover?

Hvordan får jeg kontakt med  naturlovene i meg? Bli et vi?

Hvordan kan vi forbedre livet og tankemønstrene?

Hvordan kan vi heales og igjen bli en naturlig del av klodens økosystem, naturen ? 

Hvordan overdøve "penge er viktigst" kulturen?

Hvor skal jeg starte for å få til denne vekst?Start din egen 

regenerative prosess

tenke og leve på en ny måte


Igjen, alt starter innefra, du må reparere og ta godt vare på eget sjeleliv som en rød tråd gjennom alt.

Du må tørre utfordre ditt tankemønster, dine verdier, din etikk. 

Hver enkelt av oss må ta større aktivt ansvar for seg selv, hverandre og fellesskapet med naturen.

Vi må endre måten vi forvalter vår nærmeste miljø: tenke bærekraft med flere små enheter  naturlig dyrking, gi tilbake til naturen.  Oppleve gleden ved å være med gjenoppbygge det ødelagte, restaurere og forny vår natur, klima, miljø og verden.  Melde oss inn i kretsløpet igjen.                                                                                                                    

Vi må gjenskape gode verdier mellom mennesker: Nærvær må erstatte distanse.  Inkludere må erstatte  destruere. Re-skape en omfavnende verden med god plass til alt og alle,

Vi må åpne å lytte på alt det vi ikke forstår, som naturen, vår læremester viser os med stor eleganse .                     

 Vi må bli ydmyk for vår begrensning. Ta imot den gamle visdom er en selvfølgelig del av dette.

Vi må melde oss inn i  det naturlige økosystem igjen, La naturens visdom bli bærebjelken.  

Vi må bli en del av  naturen igjen. Her fins meningen med livet, det guddommelige mirakel.

Vi må omfavne urfolket og de gamle tiders visdom, forene den med nå, å skape en ny bedre vei.

VI TRENGER STARTE UTFORDRE DEN MÅTE VI LEVER PÅ Denne utvikling må vi sette i gang med på alle plan,

Deg. Familien. Skole. Samfunn. Økonomi. Matproduksjon. Dyrehold. Naturvern. Miljø. Undervisning. Næringsvirksomhet. Design. Lederkultur. Politiker-kultur. Lovgivning. Internasjonalt samarbeide.

På samme måte som et frø spirer og vokser av seg selv når det sås i sund jord vil vår indre, vår sjel, heles spire, vokse og blomstre  når vi igjen melder oss inn i naturens kretsløp, med naturlovene som guide. 

Med et inkluderende kjærlig og nestekjærlig blikk kan vi være med redde klima, natur og miljø, oss selv , 

DU SKAL IKKE FIKSE ALT DETTE IDAG. tvert imot. 

Senk tempoet å lytte kjenne smile . God forandring skjer raskere og bedre hvis du går sakte, alt skal henge med
Det handler om å åpne opp sansene, gjøre oss tilgjengelige, 

Gi deg tid sammen med  naturen, 

da vil vi oppdage naturens fantastiske intelligens.Vi ser oss som herskere over naturen, men ikke alle  filosofiske tradisjoner  har tenkt sådan.


Eksempel  det helt gamle Kina hvor Taoismen var dominerende. 

Tao er en helt enestående livsfilosofi. Veien, måten å leve på , være på, kaldes DAO.  

Den mest berømte tekst er Tao te ching  skrevet av poeten  Lao Zu for et par tusen år siden....Den er oversatt utallige ganger til utallige språk.

Her kan du lese en av de engelske oversettelser av Tao the ching

Dao ser mennesket  som  en del av naturen og universet, ikke noe enestående med over herredømme.  Det ses tydelig i gamle kinesiske landskapsmalerier.  Der er menneskene ikke de dominerende, de er små sammenlignet med resten av naturen. Motsatt vår tradisjon, når vi skal avbilde folk i natur.

Et eksempel er et av de mest berømte malerier


"Keiseren Ming Huang reiser i Shu" 

Fra Tang dynastiet 8nde århundre

Landskapet er mye mer dominerende enn menneskene, enda det er en keiser og hans følge.

Er du nysgjerrig å vite mer om TAO og DAO. Det fins en podcast med forelesninger av Alan Watts (1915 - 1973)  hvor han med humor og visdom bl.a. forteller om Dao og naturen.

 Hør Alan Watts


En helt ny viktig og vakker dokumentar som beskriver noe av det jeg  snakker om her.

George Thompson reiste til Kina for å finne Dao, veien.TIL INSPIRASJON OG ETTERTANKE

Et eksempel på hvor viktig hvert led er i et naturlig økosystem.

Hele parken var i ubalanse. Så satte man tilbake "the missing link" , 15 ulver

La oss "reparere oss" så vi kan finne tilbake å rette opp til ny balanse.på Moder jord  Webkurs, workshops meditasjoner foredrag .

Jeg kommer til å arrrangere webkurs, workshops og foredrag. 

Både tilpasset opplegg, og ting jeg skaper selv.

Det er mulig restituere, gjenoppbygge, forny den natur og det miljø vi alle er en del av og som vi så sårt trenger. Vi må bare gjøre det!


Gressrotbevegelsen har allerede startet.

Der er spennende ting som skjer mange steder i verden


Regenerativt  jordbruk

Her fins allerede mye bra i gang rundt omkring i verden og i Norge. mange har oppdaget permakultur som et dyrkingsprinsipp, hvor man lærer av naturens samspill, og dyrker efter det. hvilke planter og vekster som hjelper hverandre. Økologisk naturlig. Der er også flere bevegelser gressrot bevegelser for å få folk i byer til å dyrke mat isteden for betong og plener..

Mange andre kan forklare det bedre enn jeg, finn inspirerende ting å se/ lese på linken under

Regenerativ Økonomi

Konkret økonomi er ikke helt mitt felt MEN det er heldigvis andre som virkelig vet hvordan man kan tenke annerledes i de systemer som allerede fins . 

Jed Emerson er en sådan person. Jeg vil ikke si så mye om ham her enda, du kan heller selv lese på hans side OG

se denne video han og kona' har laget som presentasjon for deres økonomiske tenkemåte

 

Jepp ! en musikkvideo !

Helt herlig. På siden deler Jed Emerson raust fra sin viten, du kan laste ned den nyeste boken på pdf,

 du kan selvfølgelig også kjøpe den hvis du vil.

her er linken : The purpose of capital 

https://www.blendedvalue.org/the-purpose-of-capital

Mere om Jed Emerson

 https://www.blendedvalue.org/about-jed-emerson


Og DEN nydelige tegning av hjerte og hjerne.. forening er ordet 

Regenerativ sjeleliv

Finne tilbake til naturlove i oss. Det å føle seg forbunnet med alt, en det av det store kretsløp. Kjenne  jeg er som jeg skal være, en del av det store mangfold

Bruk naturen og elementene som sjelespeil.

I Naturen fins ingen hierarki som gjør noen mer verd enn andre. Kunsten er å finne ut hvem man er, finne den plass i livet, systemet, kretsløpet, som passer akkurat meg.

I min sjel er min forbindelse til naturens ånd, min ånd. Jeg tenker ikke kun på meg, men åpner mitt sjeleliv for naturens åndelighet, finne ut hva de ordene betyr for meg. Åpne mitt sinn for mangfold , også mangfold av mennesker. Lytte se sanse være lære. Være i tiden. ikke vente på den.

Et kretsløp, et liv er i evig forandring, bevegelse utvikling. Jeg må la min sjel bli med på denne reise. Utvikle seg, tillate følelser hjelpe meg navigere. Regenerativt vil si bli hel igjen mens jeg går videre. 

Gi meg selv lov leve som en del av universets hologram en del av naturen. Ta mitt ansvar og oppdage min kjernes ubegrensede muligheter, vist i naturens mangfold sitt speil

Dette var store ord, Men hvordan ? La alt starte innefra, å la det vokse med ut. Dvs. bruk tid på å deg og ditt indre, reparere, tilgi, åpne, være god nok. Trenger du  terapi, selvutviklings kurs retreat, malekurs, -hva end,  du kjenner du trenger. Gjør det. Du er ditt ansvar.                                                                                                          Ta dine innsikter med deg som en rød tråd i livet videre. Ta ansvar. Fortsett å kultivere sjelen med rutiner du føler gjør deg godt. (meditasjon, yoga, skogstur, svømming, plante skrive ..,) gi deg plass. Finn dit eget hellige sted hvor du kan trekke deg. tilbake. Ansvar er nøkkelordet.  Hele tiden er du en del av noe større. Du har ansvar for healing av både deg og det.

"vær mot deg-selv og andre som du vil andre skal være mot deg" er en god sosial  naturlov.  Hvis du nu forestiller deg du faktisk er en del av naturens økosystem, ja så må dette også omfatte naturen!  Tenk over hva det innebærer?

Det er enkel logikk, men komplisert. Jeg er meg  og samtidig en del av naturen. Det som skader naturen skader meg. Derfor må jeg ta ansvar å være med heale både min og naturens sjel. Med kjærlighet.

 

Regenerativ Ledelse

i det offentlige, skolen og næringslivet

Et spennende kapittel .

Egentlig blir det å åpne for gamle verdier blande de med naturens kunnskap og moderne viten. 

En ledelsesform hvor det ikke lenger kun er profitt som er målet. Hvor gevinsten er både ivareta mennesker samfunn natur miljø bærekraft økonomi på en fruktbar måte. Hvor man leder som naturen: en flat struktur hvor den enkelte  har ansvar for hva man kan bidra med til helheten, og koordinere dette med andre. Ledere er en slags navigatører. for den enkelte for alle beveger seg samme retning. Vi vekker den iboende kraft til å ta ansvar for sin egen medvirkende. 

Naturen og dyreverdenen er fabelaktige instruktører og speil.

Vekst er ikke holde gamle planter i live med pinner og stokker så de fortsetter gro. Vekst er fornyelse. la det sunne vokse seg ferdig,  så nye frø. Følge en rytme en puls i nærverdenen.

Mye mer i boken  Regenerative Leadership av Laura Storm og Giles Hutchins

les og se mer:


Amazonas urfolk tar affære. Det er i sannhet regenerativt

Regenerativ levesett

Bærekraftig vei videre. Eget livs-ansvar i fokus

Vi er en del av naturen, naturlovene lever i oss. gjennom oss. Vi trenger det.

Men det virker som vi ikke bryr oss. unntatt når vi trenger naturen i fritiden, til skogsturen campingferie, hytte og unike naturopplevelser . Da bruker vi den som vi bruker en jakke...


 I naturen tar man kun det man trenger og gir tilbake.                                                   Naturen måler ikke i penger og gjengjeld, fins ingen fastpriser i et naturlig kretsløp.  Planten mottar næring og gir frø.

I "gamle dager" når folk levde nærmere naturen var naturens love mer en selvfølge. Hvordan utedoens innhold skal omskapes til god jord. Dyrker mat og skaper kompost. Bruker skogen med omtanke for både fugler og dyr. Fanger de dyr man trenger for eget bruk. Fanger fisk for mat , ikke for gøy, og gjenutsetting. Skaper et eget lite økosystem med husdyr til seters', på sommeren,  osv... 

Naturfolk var og er enda mer i et med livets gang i naturen.

 Urfolk har en visdom som sier: senk farta og la hjertet vise hjernen vei.

 Vi trenger bli en del av dette naturens levende kretsløp igjen for å bli lykkelige, føle oss ønsket. Kunne ta imot og gi omsorg og kjærlighet. Det ligger så dypt i oss. Vår sjel trenger et liv med jord og natur og tid for igjen føle vi hører til, finne mening med livet

Hvordan?  vi må selv invitere natur og viten inn i vår moderne hverdag, lære, forstå respektere inkludere den som vi gjør med nye barn i familien. Vi må selv gi den plass, plante trær, så blomster.  Sammen. Naturen er fleksibel og utrolig vis. den lærer oss intelligent dyrking av mat, lærer oss om ro. Årstidenes vesen. lærer oss elske nuet.  Når naturen våkner i oss våkner også større medmenneskelighet, omsorg, toleranse, nysgjerrighet, kreativitet.  Vi ser alt/alle trengs for å skape et levedyktig kretsløp. Det vil automatisk vokse glede  når vi opplever vi heles i takt med naturen får innpass. Fordi vi er natur, i bunn og grunn. 

Alt dette vil vi bli med oss ut på jobb, på skole, sosiale sammenhenger. Ser du den gode syklus?

Dette kaldes bærekraft, et regenerativ levesett. Det foregår allerede mye spennende rund omkring. Kanskje du kjenner noen? Gjerne fortell meg, så deler vi her.

Les og se mer

Natur spiritualitet (sjamanisme) 

naturens symbolske speil

naturen og elementene er våre sjelespeil.

Pinner stein krystaller vann skyene vinden dyrespor lyder fuglesang og fjær blomster og trær. Fjell-ånder som "snakker", bålets flammer, susen i trætoppe.

Vær tilstede med dine sanser åpne. Du vil oppleve din oppmerksomhet dras mot et eller annet som berører noe helt spesielt i deg. Bruk det som et speil på hva som foregår i ditt indre, dit liv., hva du trenger lære eller forstå.

Naturen tilbyr deg innsikter. 

De gamle sjamanistiske tradisjoner gir oss tilbake en viten i form av historier, ritualer, tromming, dans healing . Alt i samspill med natur , moder jord og universet., 

Naturlovene i oss speiles

Når vi opplever naturens lover utspille seg mellom planter og dyr, Havet og all marineliv. Naturen og årstidene berører det noe dypt urgammelt  i oss

Når vi blir kjent med essensen i naturens elementer og deres samhandling på samme måte i oss som i naturen. Ild vann jord luft qi

Her er ikke veldig mye å si, dette er "learning by doing", det må opplevesNaturlover kontra sivilisasjonens lover


Naturen og de gamle krefter  lever i oss fortsatt.

foto: Nina Djærff

Naturens lover dannes av seg selv. De er en konsekvens av universets fysiske lover utspiller seg her på jorden, og er i evig forandring. 

Cause and effect. en handling har en konsekvens. Når noe skjer har det en naturlig konsekvens man må forholde seg til. Hver tar ansvar for seg.   Dette samspill danner naturlover, eller naturlogikk. Den kollektive bevissthet bærer denne viten til alt og alle. Alt har sin plass i et kretsløp. Ta og  gi. Du har også tilgang, i hjertet.

Sivilisasjonens lover er rigide regler vi mennesker har uttenkt og avtalt. De er en konsekvens av vårt behov for å skape en felles adferd og kontrollere hverandre. 

Andre bestemmer hvilken handling utløser hvilken konsekvens. Vi oppfant døgnets inndeling i timer som et effektivt redskap alle må følge (les ikke tid, men oppdelingen av tiden) isteden for naturens evige forandring. Vi fjern meldte oss ut av kretsløpet, oppfant handel med penger isteden. Konsekvens, vi følger ikke lenger de naturlovene for cause and effect vårt indre kjenner. Vi eier ikke ansvaret for oss selv. Nu har vi ansvar for å følge regler.

Det er naturstridig! Vi blir nervøse, fremmedgjorte, usikre. vi begynner konkurrere isteden for samarbeide. Instinktene blir "slappe".  Vi har jo alle sett konsekvensen av dette. Ser hvordan vi behandler oss selv hverandre og naturen. 


Når naturens love rår er det plass til alle

Naturen har et unik samspill hvis vi bare lar den ordne opp selv. Denne mannen viser oss naturens vei 

Naturlovene 

og den glemte kommunikasjon mellom deg og naturen.

Naturlovene er på ingen måte nyvunnet land. Det ligger ofte en dyp forståelse bak det som har utviklet seg til bare å bli regler innen kultur, religion, livsfilosofi. 

Buddhistiske og hinduistiske retninger snakker om gjenfødsel. Jo bedre du oppfører deg, des bedre blir det neste gang, Egentlig var dette fortellingen om vi er natur og en del av det evige kretsløpet. både vår ånd og vår kropp.                      Dessverre ble forståelsen heller omskrevet og brukt som styringsredskap.

Bibelen sier: " Av jord er du kommet til jord skal du bli. Sjelen går til Gud" Har du egentlig tenkt helt igjennom hva det betyr? .

Som nevnt over, tidligere levde man mye nærmere naturen. Vi ser det som primitiv, men det var i virkeligheten mye mer fleksibel og klokt. Følge solen mer enn klokken, Kun ta hva man har bruk for. Lytte til værtegn. Forstå nytten av ville dyr i økosystemet.

Vi har skyvet bort denne viten i utviklingens navn. Vi har snudd ting på hodet å følger nå egne stive underlige og unaturlige regler og prinsipper.

Les mer om naturlovene på linken under

 Begreper er veldig interessant å jobbe med. La oss forny og rense begreper så de kan hjelpe oss i vårt arbeide med å speile oss i naturen. Kan gi  den ettertanke som trengs for vi snur tankesett. Ser våre muligheter for forandring. Begreper er ord gjort til levende organismer De er som mark hvis vi er jord.  

Våre ord og begreper er unaturlig logikk.


begreper som positiv og negativ


balanse....

bevissthet (hvordan vi opdeler bevissthet, som om vi er en helt selvstendig bevissthet som , hvis vi er flinke , kan få kontakt med noe større.. Vi er egentlig alle en del av samme bevissthet, likeverdige - fortelle om Alan watts forklaring om de to bevisstheter)

lykke...

kjærlighet...

Survival of the fittest...


Hologrammet og Den kollektive bevissthet

Hvorfor tar jeg opp dette tema i denne sammenhengen? 

Fordi det er hele den fundamentale forståelse for hvorfor det funker med den regenerative tankesett. funker forbinde oss igjen med natur og univers, alt annet rundt oss. 

Hologrammet, alt i universet er i en stor sammenheng. I denne store sammenheng eksisterer en stor bevissthet, en stor felles informasjonsmasse, som gjennomsyrer alt , fra den største galakse til den minste mikrobe. Også oss.

Bemerk forskere kaller det en kollektiv bevissthet isteden for det store kollektive ubevisste. Det liker jeg bedre.  les mer om hvorfor på linken under.

Hva er et hologram? kortversjon ! 

Alt i universet har en sammenheng, nesten som et stort nett, som henger sammen som et sags gigantisk magnetisk nettverk, hvor det er en universell regel som beskriver reaksjoner , en hendelse er en direkte konsekvens av forutgående hendelser. Ingenting oppstår helt av seg selv, dvs helt tilfeldig.. Hendelser kan møtes tilfeldig, men det er gitt hva som oppstår fra det møte. 

det vil si ABSOLUTT ALT er en konsekvens av noe annet som skjer. INTET oppstår helt tilfeldig, ut av det blå. Som om alt er en edderkoppspinn  hvor alt beveger seg når du rører et sted. En bevegelse kan skape en "motbevegelse" et annet sted, og  på den måte sende noe tilbake  til deg. 

Hva er kollektive bevissthet ?  forskere begynner nå finne bevis for det som åndelige retninger har beskrevet bestandig. At der finnes en stor  intelligens som går gjennom alt. En slags kollektiv universell bevissthet, som omfatter hele universet. Derved også oss. den ligger der som en viten om hvordan alt skal være. som en slags "facitliste for hvordan hologrammet skal oppføre seg. Vi kan kalde det GUD, kollektive ubevisste, universets viten,- det er samme sak.  Det betyr ALT har del i denne underliggende bevissthet, både fjell hus skog dyr insekter mennesker.

Hos oss kommer denne blanding av hologram og universell bevisshet til uttrykk i naturens lover og logikk.

Når vi så overstyrer dette med våre egen logikk og rigide lover som følger helt andre principper en naturlovene, ja da klusser vi med det vi egentlig er , nemlig en del av universet. Vi prøver overstyre hvordan  hologrammet naturlig henger sammen og fungerer. Den lille del av bevissthet den våkne hjerne har kontakt med, "bestemmer" regler den kan overskue og kontrollere med....

Det er dømt til å gå galt på et tidspunkt. Som når du lar kjelen stå på komfuret å koke videre selv om all vann er fordampet.


Dette ble ganske vitenskapelig, men du kan lese  hva disse ting betyr for oss, naturen  og våre liv sammen via linken under.

Det er faktisk en uhyre viktig forståelse å ha med seg. forståelsen av hvordan alt er avhengig av hverandre.

Enkle øvelser for en dypere kontakt med naturen i deg hver dag.