regenerativ ledelse

Et kjempespennende felt jeg har lyst begi meg mye mer inn på. 

Skal verden overleve som vi kjenner den  må ting endres dramatisk. Det er ikke noe nytt eller overraskende. problemet er bare hvordan gjør man?

For min del har jeg startet på en spirituell lederutdannelse InnerMBA for å forme min viten og kunnen på en måte så jeg kan bidra i det skifte som er nødvendig innen ledelse 

Denne boken av Glen Hutchins og Laura Storm satte meg skikkelig på sporet. Herfra har jeg blitt kjent med mange flere pionere  som bla Carol Stanford 


Her kommer en kortversjon jeg kommer mye mer tilbake til dette

Helt enkelt, handler det om å endre fokus på ledelse og bedriftskultur.  Systemisk ledelse, bærekraft, miljøbevissthet, medmenneskelighet er  nøkkelord. 

Det gjelder både det private og det offentlige

Det handler i stor grad om verdisettet og tankeformer som må endres radikalt

. En bedrift, institusjon eller organisasjon må melde seg inn i samfunnet på en helt annen måte enn nå. man må forstå det handler om bærekraft, medinnflytelse ansvar for samfunn og miljø. Ikke lenger bare bruke, men samhandle med alle i næringskjeden, leverandører, kunder, ansatte, deres familie, transportører, naturen, miljøet, aksjonærer miljø  organisasjoner. Man må  tenke langsiktig for både kloden og alle, både mennesker dyr og naturen. 

Det går ikke lenger kun tenke isolert på egen butikk og lommebok.

 Man må ha fokus vekk fra profitt som mål, må forstå at grønne mål handler om så mye mer enn slutt på CO2 utslipp og klima avtrykk . Det handler om en mye mer inkluderende struktur, hvor man faktisk ønsker trivsel for både folk, fæ samfunnet og miljøet. Man fokuserer på kreative innovative løsninger som gjør godt for alle, alle ansvarliggjøres, lyttes til og belønnes. Man har mye mer fokus på hele mennesket,  og det indre spirituelle liv. Regenerativ vil si vi tar det som funker fra det gamle slitte systemet, blander det med gammel viten, nytenkning og ny teknologi og en god porsjon etikk, moral  og medmenneskelighet.  da kommer vi ut med ny vitalitet og levekraft 

Miraklet er, denne forståelse skaper muligheter ikke begrensninger. De som har kastet seg over disse nye veier kan melde om økt effektivitet og trivsel mindre fravær, mer positivitet i møte med markedet, tilslutt faktisk bedre økonomi i form av fortjeneste og soliditet

I Norge har jeg egentlig kun funnet en ekspert så langt ,

Anne Rød hun er faktisk en av europas mest erfarne, og har skrevet en jordnær arbeidsbok. 

les mer på hennes hjemmeside