regenerativ levesett

Her er et eksempel på skift i tenkemåte om natur

Bilde 1 I dag...mennesket savner og lengter efter natur. opplevelser og frisk luft. dernest: Man løser det i kjent økonomisk fasong.  Vi sprer oss utover og inntar den "ville" natur  "her er så fint, her kjøper jeg tomt å  bygger jeg hytte" jeg må campere sykle bygge aktiviteter Det blir en invadering. 

blide 2 Regenerativ tenkning : jeg er ikke overherre over resten av naturen, så nu må jeg heller reparere det ødelagte, og invitere naturen nærmere oss. Jeg gjør det ved å lære hvordan naturen funker, bruke den nye viten vi har, høre på visdom fra tidligere, både tradisjoner og forfedre - så skape et naturmiljø DER JEG BOR . La den naturlige natur få fred til å leve sitt liv, gå på besøk uten å etterlate spor 

På samme måte som vi må ha et skifte i vår måte å forbruke på. 

Vi må ha samme skift i hvordan vi tenker økonomi. 

Vi må ha samme skift i måten å behandle hverandre på, etikken og moralen.

Vi må ha samme skift i vår måte å undervise, opplære .

Vi må rett og slett ha et verdiskifte 

hvor vi ikke lenger handler om  du må ta ansvar for sin egen vinning og vekst gjennom å utnytte systemets muligheter. Hvor det isteden handler om du tar etisk ansvar for deg selv som en del av et stort fellesskap. 

Hvor det ikke handler om å utnytte  men isteden dele.  Skape en verden hvor du er god nok som du er, hvor det heller handler om å oppleve livet enn å jage på "bedre og best"

 -hvor det handler om verdier som respekt, sameksistens. nysgjerrighet  om hverandre (mennesker dyr natur kultur), forståelse av sammenhenger i naturen.   

Hvor vi ser oss selv som en del av naturen, kompiser,  IKKE som et overherredømme hevet opp over resten av naturen, med en underlig rett til å gjøre hva vi vil med den.  Som slaveriet i kolonitiden.

Finne igjen gleden ved å gjøre gode ting uten vinning. Finne igjen gleden over andres seire.

 Finne igjen gleden ved å la naturen være en læremester for hvordan man kan leve det gode livet.


Egentlig er disse tanker ikke så fremmed for oss. 

 Når man skal beskrive seg selv og sitt liv,  ja da blir det familie, gode venner, husdyr, fred, frihet, ferie. ting du liker gjøre, Gode minner er ting du har opplevd, sett hørt, store følelser som har vært i sving. Det er en glede se ting vokse.

Vi elsker se film om rettferdighet krig og kjærlighet. Få film handler kun om å samle  penger, det er bestandig det menneskelige følelsesdrama som skaper filmen.

Det har voks frem en fremmedgjort verden styrt av pengenes underlige system  Som om vi har skapt en ny rase å gitt den overherredømme over alt liv: Penge

Egentlig er det jo ikke pengene i seg selv vi ønsker , men det vi tror de kan skaffe oss

Så man kan undres hva gikk galt underveis? Hvordan ble noe så fiktivt som økonomi og penge det som bestemmer over vår virkelige virkelighet, når det vi er opptatt av egentlig er noe HELT annet?

Vi må gjøre opprør å vende tilbake til å leve et ekte liv igjen. Hvor virkeligheten, det vi lever føler tenker elsker kjenner smaker hører ser  er viktigst.  Hvor penge bare er et praktisk hjelpemiddel. 

Dette er essensen for oss som rase i den regenerative prosess. Vende tilbake til de egentlige opprinnelige  livsverdiene våre. Finne frem det gode i menneskene igjen .

hva kjenner du når du lese dette ?


Det nytter reparere det ødelagte

En nydelig video om hvordan vi kan leve med et regenerativt blikk på verden, hvordan alt handler om , hva er det beste jeg kan gjøre akkurat nå, istedenfor hvilket mål vil jeg nå , og jeg gir opp hvis jeg tror det ikke går,

det er veien du går ikke målene du når som er selve livet, der ligger meningen med livet. Der kan man skape et godt liv uansett hva skjer med verden. Disse to i samtale beskriver disse ting på en nydelig måte.