regenerativ sjelsliv


Et regenerativ sjelsliv betyr jeg ser min sjel og meg som en del av et større hele. Jeg tar del i den prosess som heter finne tilbake til det jeg egentlig er, en del av naturen. Jeg skjønner den gamle viten er verd hente frem, å forene med den nye. Det samme gjelder min åndelige utvikling.  Jeg er ikke lenger kun et "Jeg" jeg er en del av et "vi". Ikke kun min egen unike bevissthet, men min egen bevissthet som en del av noe større. et hele.

 Jeg trenger ikke være redd lenger, jeg skjønner jeg hører til , er hjemme som en del av naturen, moder jord. sammen med alle mennesker og dyr. trygg. Jeg skjønner jeg må tenke selv, og åpner sjelen min for en større åndelighet, enn den som avgrenses av religion. 

Det er prosessen å legge fra seg kampen om å bli best, på alle felt. Slutte en unaturlig kamp, med evig fight for å vinne uten noen står som vinner.

En regenerativ sjel som har funnet ut livet er ditt eget ansvar. du er en del av et større hele som også er livet, som du derfor også har et ansvar for. Du søker den gamle spirituelle naturlige og magiske visdom, fra forfedrene og tidligere tider. Fra de vise og de med åndelig kontakt. Du er samtidig fleksibel og i en evig forandring. Åpen for andre. Ivrig for å dele det du vet kan tenker. Dele, ikke overbevise.... Kun du har din sannhet. Det gjelder alle.

Du åpner for alt er en del av samme bevissthet, den moderne biologi viser dette. Det betyr alt har en form for bevissthet, et liv, så du opphøyer deg ikke over natur dyr ting.  Du har respekt for ulikhetene og naturlovene. Du har også respekt for ting, behandle de ordentlig og med takknemlighet, isteden for overforbruk og kast. Tingene må ha en naturlig sirkulasjon, som resten av naturen.

Du åpner for naturens intelligente veiledning, lar deg inspirere og lede i dine livsholdninger og valg.Spot on ! 

utrolig viktige ord , Beskriver det vi snakker om her på en helt nydelig vis

Å heles

Vår kropp og sjel lever stort sett splittet. Vi er helt avvennet med å la de jobbe sammen.

Vi må la de finne sammen igjen, å værenbåde kropp og sjel hele tiden. 

I dag er vi helt adskilt fra naturen. Det er noe vi ser på og er i. 

Vi må forenes igjen , å bli natur, se oss selv som natur, gjenfinne de naturlige behov isteden for de konstruerte og innlærte behov vi forsøker oppfylle i dag.


Verden og hverdagen består av ulike roller vi inntar. Det er naturlig. Vi har en base, en sjel, en kjerne en personlighet som er oss. Det er den som bærer ulike drakter. 

Men nu, hvor vi er adskilt fra naturen i oss, klarer vi nesten ikke kjenne denne vår ekte identitet. Vi merker best det tillærte. så vi blir splittet, å lever oss helt inn i de ulike  rollene. Vi må finne frem en helt ny meg i ulike settinger. Det gjør oss usikre, engstelige, fremmed for oss selv. 

Hvem er jeg egentlig? Er et vanlig spørsmål i en  prosess.

tilhørigheten til naturen.

Vi var ett, men sjelen ble dratt ut av kroppen, da mennesket ble dratt ut av naturen

Det vil si, det siviliserte menneske. Urfolk, naturfolk har bevart sin plass i naturen og derved naturen i seg. Derfor trengs ikke justis og overvåking. Det trengs i sivilisasjonen. Her har sjelen mistet kontakten med seg selv, med resten av naturen. Vi er ikke lenger det viktigste i livene våre. Det er  systemet, sivilisasjonen.

Vi trenger finne tilbake å forenes med naturen, med naturen i oss.  Både urfolk og natur er gode læremestre i den henseende.

Roe ned, speil deg i naturens verden og i hvordan naturfolket lever.  Noen følelser i sjelen din vil våkne, som om du vil kjenner igjen noe gjemt, nesten glemt. Heri ligger healing og læringen til en ny tid.

Denne om stilling er en prosess. Start med bare gå ut , gå sakte eller sett deg, å spør naturen veilede deg , gi deg råd. Det kan være en ide å søke råd om et konkret spørsmål. Så lytt, se, lukt, hva er det skogen/naturen viser deg? hva er det du oppdager med ditt fokus, hvilke tanker får du? Her kan ligge mangt en god løsning på problemer.


Ja det høres riktig ut, men hvordan får jeg til dette?

 Vi er jo en ganske materiell og økonomisk verden fortsatt?


Jepp, du må bruke tid og oppmerksomhet. 

All forandring starter innefra, både i deg og i et samfunn.   Samfunnets grunnsten i forandring  er gressrota.  Grunnstenen i DIN forandring er det indre arbeide, at du jobber med din sjel, dine tanker, ditt sinn.

 Først og fremst må du ville forandring. Så må du prioritere tid til ditt indre og deg. Bruke tid på noe annet enn det som genererer inntekt og status. Tid til meditasjon, refleksjon, gå ut en tur. Skape eller oppleve kunst. La deg inspirere av andre ved å se film, lese, bli med på samlinger eller kurs som "snakker" til deg. Bli med på yoga, gågrupper, bli vinterbader, lær et instrument, hva enn gjør deg godt i sjela'  .   Det handler om oppdage  ikke-materielle verdier som allerede er tilgjengelige og bli en forsker " Hva er naturen i meg? Hva kan jeg gjøre for å forandre ?"


Sist men ikke minst, bruk naturen annerledes. Ikke kun bruke opp naturen som underholdningssted,  heller gå ut, roe ned, du har god tid. Vær tilstede.  Stille, lytt, betrakt, kjenn og lær hvordan naturens orden egentlig er, hvordan livet går der, lovene og logikken.

Det er noe i deg som  åpnes når du er i naturen. Du vil kjenne en god varm tilhørighet, hvis du gir deg tid og et åpent sinn. Kanskje du allerede er godt i gang?, ja da er det bare fortsette samt å være en inspirasjon for andre . Sådan vokser en forandring frem, innefra.
Bevisstheten og hjertet

Vår bevisste bevissthet er stuck i cortex. Den må strekke seg ned å lage broer til ditt i kroppen/bevisstheten/sjelen den ønsker forbindelse, kommunikasjon. Ny viten kommer i hovedsak inn gjennom hjerne via hodets sanser. på toppen av den viten som er der fra før, som en omvendt pyramide.  Man må hele tiden være opptatt av seg selv , korrigere det som kommer inn, det som gis ut, man må konstant jobbe mot holde alt dette i balanse, ellers velter man. (brenner ut).

fremtidens menneske har en flytende bevissthet med senter i hjertet, den flyter hvor det trengs. Evnen til nærvær tilstedeværelse får en helt ny klang. Instinktene er tilbake. Ny viten "trenger inn" overalt.

Dette vil bety man har en mye bedre forankring på jorden, mye mer fleksibel, naturlig. Mindre sårbar for påvirkning, og derfor mer trygg, - en god spiral er i gang...

Hvor er du på denne transformasjons linje ?


den bevisste bevisstheten i dagens mennesker sitter fast i hodet i hodet. Vi vokser derfra


Bevisstheten i fremtiden er flytende . Vi vokser i et hele.


Bærekraftig sinnelag

Degenerativ -- regenerativ

Degenerative: Jeg tenker mest på suksess for meg og mine. Jeg (og barna mine) må være best. Følelser er stort sett til besvær, med mindre de er veldig glade eller seirende. Forsvar og fornektelser er ting jeg bruker for å føle meg tilstrekkelig i en alt for krevende verden, hvor vekst betyr: tjene bygge eie mer mer mer. 

Tung syklus- All aktivitet foregår gjennom hjernen, toppen, kroppen er mer eller mindre adskilt fra hodet, den er " maskinen" . Resultatet er energi går til i de 5 % bevissthet vår cortex klarer romme. Resten av kroppen overkjøres, du lytter ikke til dens behov, den dreneres, for du bare gir og gir for å få den materielle belønningen. Være best. Trening er ofte den eneste  form for påfyll. Det er vanskelig for spirituell påfyll å nå inn hos en hjerne med dette høyspente fokus.

Den regenerative: Jeg er nysgjerrig. Jeg ønsker leve i harmoni med det rundt meg, jeg vil kjenne den verden jeg er en del av, føle meg hjemme Jeg trives når jeg jeg kan være den jeg er, når andre gjør det samme. Jeg behandler naturen som en del av gjengen, jeg er med reparere og forny det ødelagte. Dette gir meg mening. Mine og andres følelser er en naturlig del av livet. Jeg deler hjertens gjerne min viten, og er nysgjerrig på andres. Det kreative driver meg, jeg ønsker kjenne mestring. Være med. (ikke vinne). Jeg ønsker leve naturlig, lite fokus på det materielle, trenger i grunnen ikke mye, lykken ligger i å føle seg som en del av et naturlig kretsløp, bidra å kjenne man trengs . Penge er et handels middel, ikke noe som har mengdeverdi i seg selv. Sann bærekraft.

God syklus- Hele kroppen er med å sanse og føle, leve  fordi du er trygg og "slipper meg løs".  Det er mer naturlig lytte til kroppens behov, og andres behov. Å ta det du kjenner på alvor vil innebærer ta ansvar for deg og det du er en del av, samt forvente andre også ønsker ansvar. Respekt er et begrep i fokus. Dette skaper en åpenhet og indre kontakt som åpner mottakelighet av energi, påfyll fra omgivelser og natur. Du er åpen for "der er noe mer mellom himmel og jord som kan gi meg påfyll og innsikt" 

Sustainable, på norsk blir det vel bærekraftig ,  hele det degenerative sirkus stoppes. Man oppdager denne utviklingen går ikke. vi må stoppe det hovedløse selvødeleggende.  Vi må gjøre hva vi kan for å bevare den verden som er igjen, vi må utvikle, fortsatt er vekst definert materialistisk og karriere og penger viktigst , men er vi igang! vi begynner tenke resirkulering, forurense mindre, bevare havet,  (fortsatt er det viktigere oppfinne "grønn strøm" enn å dempe vårt behov ) Oppfinnelser som kan gjøre ting smartere er i fokus. 

Bærekraft er et viktig begrep.  MEN det må være regenerativ bærekraft.

degenerativ   -  regenerativ    Hvor er du på denne linjen?