religion og naturen

Så når startet alt dette, mennesket og våre idealer som overherredømme?

Her er vel flere ting, men noe skjedde når gudene ble en slags opphøyde mennesker isteden for representanter for naturriket.

Tro og åndelighet har til alle tider vært viktig for menneskets trivsel og overlevelse. Tidlig var det naturen og naturens godhet man tilbad. Menneskene levde helt tett på naturen, på godt og vondt. Man var sårbar for både dyr og vær, samtidig gav denne nærhet en dyp viten om naturens gaver, hvordan jakte, hva kan spiser, hvordan søke ly, værtegn, tegn i naturen, helbredende urter, osv. Spiritualiteten handlet om kontakten med sjelen i alt. Leve sammen i gjensidighet. Det gjelder fortsatt for de fleste urbefolkninger.

Etterhvert som sivilisasjoner vokste frem endret gudebildet seg gradvist. ( pfinxen,  Egyptiske guder Anubis og Thoth

 ,osv)

De norrøne gudene var nesten likestilt med dyr, en slags "mellomting"

Prester sjamaner/åndemakere har vært mellomled mellom mennesker og guder i alle tider. 

Da gudene ble til en Gud, en mann, herre og dommer over alt levende og døde, skjedde noe.

Mennesker så seg som opphøyet, de hellige bøker beskrev Gud er "på topp av kransekaken", Han skapte mennesket i sitt bilde og naturen så den kunne tjene oss.  Dette ble  starten på en hierarkisk tankegang som totalt dominerer vår kultur nå. 

Verdi: gud øverst, dernest mennesket, tilslutt naturen. Dette ble en gylden mulighet for et nytt presteskap å vokse frem. Isteden for å være en en kanal/talerør til gudene, utnyttet man denne hierarkiske tankesett. 

Presten plasserte seg ble rett under Gud, stedfortrederen som den eneste Gud, sjefen, vil snakke med. Derved hadde han makt over menneske som igjen hadde mak over natur og dyr.  Man "fant ut" Gud skapte mannen som herre over kvinnen. Derved kom enda et led : først Gud , så presten, dernest mannen, så kvinnen, tilslutt dyr og natur. Dette ble den absolutt mest suksessrike maktstruktur som har eksistert.

I mange hundre år hadde presten den desidert "høyeste" maktpost, med nesten enerett på kunnskapsformidling og rettledning innen politikk., 

Jødedom kristendom Islam , bærer denne tanke som deres  fundament,  Det er bærebjelken i de fleste såkalte siviliserte land. Denne struktur er overalt i samfunnet, politikk, offentlig administrasjon, skoler,  bedrifter, familier. OVERALT har man en struktur som sier: noen vet best og bestemmer over de andre,  det handler om å klatre oppover.  Det er en sannet vi får inn med morsmelken.

Det er denne hierarkiske tankemåte vi må ta et oppgjør med, vi må gjeninnføre likeverdet som vår ideal.

Enkelt å skrive, men ganske gjennomgripende og komplisert å gjennomføre.

Hvordan kan vi gjøre denne omstillingen?

Vi må se mye mer til de som faktisk lever etter likeverdsprinsipp. Det naturlige.   Mange urfolk har denne livsholdning. Vi bør begynne spørre, lytte, kjenne. Lytte og lære denne naturens psykologi og logikk. 

men et ydmyk blikk må vi skrive denne forståelse inn i vårt levesett. - Tør bygge en helt ny form for fellesansvar for alle, og alt . Som alt i naturen har ansvar for seg, ansvar for sin del av fellesskapet, økosystemet, , sådan må også vi læres opp, helt fra fødselen

Vi må lytte til historiene, fortellingene . Her ligger så mye visdom.

Kristendommen er full av paradokser

Den utøves ofte som om  vi er opphøyet fra å være en del av naturen,  Likevel anerkjenner man "av jord har du kommet til jord skal du bli" når vi begraver våre døde . Både anerkjenner man at alle egentlig er like og at kroppen vår er skapt av samme substans som resten av naturen.

All annen åndelig praksis som handler om ånder, tidligere liv, naturritualer fordømmes som hekseri og ketteri. Kirken, dvs presteskapet ønsker vist "særeie" gjennom:  "oppstandelsen fra de døde". "Du kommer opp til himmelen når du dør" - katolikkene "dynker" deg med vievann og røkelse.  Vi pynter både kirke kiste og grav med blomster. 

my reflections in regenerative. academy

One of the themes we talk about is the story of separation. 

When man separated from nature.    Man and woman saparated as not ecual.  The left and right brain hemisphere do not work in balance. Our soul god separated from our body

The story of separation is so interesting and important. Great to learn about the middle age infuences.

I just miss the infuence of religion ?

For me it seems as religion has had a huge impact in the matter of separation

First, I realy respect religion, I admire the love and heart that are present, and I am a very spiritual person myself.

My thoughts here are about the early history and development.

Spiritual matter have always been crucial for cultures. Crucial to worship the gods to get life to thrive. Long ago, all gods were nature spirits . We needed to listen to and live in harmony with nature to make spirits happy, and help us survive.

The overview: At one point we split up. In some cultures they stayed in the deep connection with nature, still carried out by indigenous people - in others, the gods became more and more human, ending up as total human.

Christianity ended up as the way most dominating religion, telling us that a man who is named God is THE GOD. Master over life and death, master over all living creatures, having created everything in 7 days, and have decided man rules over nature. Nature is without soul and are made for man to use.

Here is realy some separation.

Then the priests did som "genious" . They develop a hiearchy : "we are the substitute for God, only we understand what he says, so you must listen to us. We teach the way to live and channel the laws of God. One of the teachings is: God tells by The story of The Garden Of Eden, that woman shall serve man."

There's another major separation.

This way of teaching tought us - "you must listen to the man over you in the hierarchy because he is closer to God therefor he knows better. " what a way to preserve power! This became the main way we build our society (I think regeneration is a way out of this belief system)

Seems like this made another separation: me from my natural wisdom.

So i belive we also need to bring religion further , making God a force for the loving good, present in everything. for everyone to connect. Let the priests be the poets of religion :)

This were just some reflections from me I needed to share.

💚❤️