TAO, filosofi og moderne vitenskap

TAO TE CHING mer enn 2000 år gammel visdom vi bør lytte til . 

Her har jeg lagt ut de 81 versene skrevet av Lao Tzu, oversatt av Stephen Mitchell.                                                            Der har blitt skrevet utallige oversettelser på mange språk. Denne er en favoritt,  poetisk og visuell. 

Innholdet er egentlig en beskrivelse av  naturlovene. og den  fredelige ledelse av land og liv. Skrevet ca år 500 med datidens mest kraftfulle språk, poesi.

Den viser hvilken logikk som egentlig ligger i oss, og som kan skape "det gode livet" hvis vi åpner for disse verdier.

Mer aktuell enn noen gang. De gamle taoister forstod  vi er en del av naturens kretsløp vi er på linje med alt annet,  ikke det overherredømme vi tror.


 


til venstre: den mest populære oversettelse er fra 40'ene, oversatt av Gia-fu Feng and Jane English's

For meg er den vakreste, som dog ikke er så forskjellig, den til høyre, gjort  av Stephen Mitchell

Målet med å bringe disse versene frem i lyset er, de på genial vis beskriver i hvilken retning  lederutvikling må gå. Det gjelder også personlig utvikling for å lede alt egentlig, også seg selv

Tao er naturens logikk beskrevet med poesi. Denne logikken, lever også i oss. Vi vil få et bedre liv, harmoni og balanse, ved å gjenoppdage dette

DEN SIDEN JEG FORTELLER OM HER ER DESSVERRE NEDE AKKURAT NÅ:::::::::

Jeg skriver etter hvert "min TAO" for hvert vers, mine betraktninger rundt temaet.

Jeg håper du lar deg inspirere å tenker igjennom,

 - hvordan tenker du ? dine verdier? ditt livs-ansvar? Din tillit? ditt forhold til naturens intellekt?


 Disse kommer jeg til å fortelle mer om:

Vi har forskere som bryter konvensionelle grenser med sin research , både sine egne og de etablerte.

To viktige jeg vil omtale her er Bruce LIpton og Emoto

ikke minst filosofer har satt viktige  spørsmålstegn. Alan Watts er  evig aktuell  og kanskje den viktigste for meg.      Evig aktuell er også Arne Ness. 

Du har sikkert dine favoritter.. veldig gjerne fortell om de

Fortelling og gjenfortelling er gamle edle kunstformer vi trenger mer av igjen.. 

Spør de som har levd lenge, be de fortelle deg , her er en gullgruve av viten  Alle 81 versene fra boken Tao te shing av Lao Zu, oversatt av Stephen Mitchell: